Close
Close
Advanced Search

Symbaroum - Äventyrspaket 4

Symbaroum - Äventyrspaket 4

ADD TO WISHLIST >
Watermarked PDF
$12.99

När samtalet upphör faller tystnaden som en tung filt över världen. Eldens plötsliga knäppanden genljuder som hammarslag i era öron. Att börja tala eller ta itu med något som orsakar buller kräver en medveten ansträngning. Världen är kvävande tyst, stum som en död – där ute i mörkret vilar till och med vinden i stillhet.

Så länge dagens vandring pågick ruvade tystnaden dold under de ljud som hör färden till – trampet av fötter, knarret från bärselarnas remmar, klirrandet från kokkärlen. Men även då var omvärlden utan ljud, utan liv. Inte ens surret från insekter kunde höras. Irena påstår att hon under eftermiddagen såg en fågel passera norrut högt uppe på himlen; ni andra håller med, men mest för att lugna er själva.

Detta är norra Alberetor, på gränsen till det mörka. Trots att ni inte har hunnit långt från Korindas klippa är det ett ödeland, övergivet av människor såväl som av den vilda naturen. Det enda ni kan vänta er att möta här är det liv som vaknat på nytt. Någonstans ute i natten finns det; någonstans där ute, i mörkret, i tystnaden.

_______________________________

Äventyrspaket 4 innehåller två scenarion vars handling på olika sätt kan hänföras till det ambriska rikets allt allvarligare interna splittringar. Mörkret kallar utspelar sig i Det förlorade landet Alberetors norra gränstrakter, dit rollpersonerna anländer tillsammans med en lågättad ädling som söker bevisa sin ätts status. Det andra äventyret, Vedergällning, handlar initialt om sökandet efter en person som har försvunnit i staden Kurun, men visar sig snart involvera personer och skeenden som kan få allvarliga konsekvenser for relationen mellan davokarregionens folkgrupper. Självfallet har rollpersonerna en chans att påverka äventyrens utfall, givet att de lyckas övervinna alla utmaningar som står mellan dem och ett lyckligt slut.

________________________________

Innehåll i urval:

  • De två fullängdsäventyren Mörkret kallar och Vedergällning, vilka kommer att utsätta rollpersonerna för svåra prövningar.
  • Det alberiska baroniet Sarli och staden Kurun som detaljerade äventyrslandskap.
  • Ett tiotal platser och inrättningar där rollpersonerna kan äta, handla, övernatta, söka information eller besöka orternas dignitärer.
  • Färgkartor över baroniet och staden.
  • Fyra artefakter samt en serie nya eller alternativa regler, bland annat rörande Forcerad ritt och Det förmörkade landets faror
 
 Customers Who Bought this Title also Purchased
Reviews (0)
Discussions (0)
Narrow Results
 Follow Your Favorites!
NotificationsSign in to get custom notifications of new products!
 Recent History

Product Information
Author(s)
Rule System(s)
Pages
112
ISBN
978-91-88805-73-7
File Size:
41.01 MB
Format
Original electronic
Scanned image
These products were created by scanning an original printed edition. Most older books are in scanned image format because original digital layout files never existed or were no longer available from the publisher.

For PDF download editions, each page has been run through Optical Character Recognition (OCR) software to attempt to decipher the printed text. The result of this OCR process is placed invisibly behind the picture of each scanned page, to allow for text searching. However, any text in a given book set on a graphical background or in handwritten fonts would most likely not be picked up by the OCR software, and is therefore not searchable. Also, a few larger books may be resampled to fit into the system, and may not have this searchable text background.

For printed books, we have performed high-resolution scans of an original hardcopy of the book. We essentially digitally re-master the book. Unfortunately, the resulting quality of these books is not as high. It's the problem of making a copy of a copy. The text is fine for reading, but illustration work starts to run dark, pixellating and/or losing shades of grey. Moiré patterns may develop in photos. We mark clearly which print titles come from scanned image books so that you can make an informed purchase decision about the quality of what you will receive.
Original electronic format
These ebooks were created from the original electronic layout files, and therefore are fully text searchable. Also, their file size tends to be smaller than scanned image books. Most newer books are in the original electronic format. Both download and print editions of such books should be high quality.
File Information
Watermarked PDF
Watermarked PDF

These PDF files are digitally watermarked to signify that you are the owner. A small message is added to the bottom of each page of the PDF containing your name and the order number of your purchase.

Warning: If any files bearing your information are found being distributed illegally, then your account will be suspended and legal action may be taken against you.

Here is a sample of a page from a watermarked title:

File Last Updated:
October 30, 2019
This title was added to our catalog on September 22, 2020.